SEJARAH SRI KIBLAH MELAKA (SKM)

Sekolah Rendah Islam (SRI) Kiblah Melaka (iaitu SKM) ialah sebuah institusi pendidikan dan pentarbiahan yang bertujuan untuk melahirkan generasi rabbani berteraskan al-Quran dan as-Sunnah.

Ia mula ditubuhkan pada tahun 2017 selepas Majlis Menandatangani Ikatan Persetujuan di antara pihak tuan tanah Tn. Hj. Mohamad bin Daud dan Hjh Rasenah binti Kutah bersama Pengarah Eksklusif Yayasan Kebajikan Nusantara (YAKIN), Dr. Hj. Ismail bin Omar pada 5 Oktober 2017.

...
...
...
...

...
...
...
...

Majlis pelancaran telah diadakan pada 11 November 2017 yang telah dirasmikan oleh YB Senator Tun Seri Setia (Dr) Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Presiden Dunia Melayu Dunia Islam.


Sekolah mula beroperasi pada 2 Januari 2018 dengan jumlah murid seramai 21 orang dan 4 orang tenaga pengajar.

Dan sehingga tahun ini (2022), SKM mempunyai 10 buah kelas (Tahun 1 hingga 6) dengan jumlah bilangan murid seramai 173 orang dan 20 orang tenaga pengajar.

Semoga SKM dapat mengorak langkah lebih jauh ke depan dan lebih maju.