AGENDA DAN MATLAMAT SKM

AGENDA SKM

 • Pendidikan berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.
 • Penerapan aqidah yang benar.
 • Pentarbiyahan dan bimbingan husnul khuluq.
 • Pengurusan yang sistematik dan berkualiti.
 • Ke arah sistem pendidikan holistik

MATLAMAT UMUM SKM

 • Melahirkan murid yang soleh dan solehah.
 • Membekal serta memantapkan ilmu agama dan akademik.
 • Menilai serta merealisasikan amalan yang seimbang
 • Meningkat dan mengekalkan pencapaian tertinggi dalam bidang pendidikan serta pengurusan dan pentadbiran.

MATLAMAT KHUSUS SKM

 • Melahirkan murid yang menguasai ilmu Al-Qur’an dengan baik
 • Memastikan murid dapat menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira.
 • Melahirkan murid yang cemerlang dalam kurikulum, kokurikulum dan sahsiah diri yang islamik.
 • Meningkatkan daya kreativiti dan bakat murid.
 • Meningkatkan jumlah bilangan dan peratusan lulus dalam peperiksaan
 • Membina dan memupuk semangat berakhlak mulia/ sahsiah Islamiah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW.
 • Melatih murid-murid menunaikan amalan fardhu dan sunat dengan betul secara istiqamah.
 • Melahirkan murid-murid yang berkeyakinan tinggi, berkepimpinan, berdisiplin dan bermoral tinggi.
 • Melahirkan murid yang mematuhi dan setia akan segala perintah Allah SWT.