Majlis pelancaran SRI Kiblah Melaka

11 November 2017

11 November 2017-telah diadakan Majlis pelancaran SRI Kiblah Melaka yang dirasmikan oleh YB Senator Tun Seri Setia (Dr) Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Presiden Dunia Melayu Dunia Islam.